4 Στοιχεία

Στοιχείο αέρα: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και χρήσεις

Στοιχείο αέρα: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και χρήσεις

Ο αέρας είναι ένα μείγμα αερίων, κυρίως αζώτου και οξυγόνου. Αποτελείται από 78% άζωτο, 21% οξυγόνο και 1% άλλα αέρια. Ο αέρας είναι ένα άχρωμο, άοσμο και άγευστο αέριο. Είναι επίσης μη τοξικό και μη εύφλεκτο. Ο αέρας είναι ελαφρύτερος από το νερό και εύκολα διαλυτός σε αυτό. Ο αέρας είναι συμπιέσιμος και μπορεί να συμπιεστεί σε ένα κλάσμα του αρχικού του όγκου. Είναι επίσης ελαστικό και μπορεί να τεντωθεί για να γεμίσει οποιοδήποτε χώρο.

Διαβάστε Περισσότερα